Medisinsk fødselsregister (MFR)

For tilgang til statistikken, klikk i menyen til venstre

Publisert 06.06.2019


Medisinsk fødselsregister (MFR) er et sentralt helseregister over alle fødte i Norge siden 1967. Det omfatter opplysninger om svangerskap, fødsler og mors og barns helse. Folkehelseinstituttet har databehandlingsansvaret for registeret. Se Medisinsk fødselsregisterforskriften.

Modernisering av registeret

Ved Medisinsk fødselsregister (MFR) har det de siste årene pågått et omfattende moderniseringsprosjekt der hele infrastrukturen for mottak, lagring og behandling av fødselsmeldinger har blitt oppgradert. Målet med arbeidet har vært å legge til rette for et ensartet register på tvers av 50 års historie. Data fra alle innmeldingsversjoner har blitt samlet i et felles format slik at de skal bli lettere å forstå og bruke riktig. Dette arbeidet medfører at det vil kunne forekomme endringer i tallene sammenlignet med tidligere publiseringer.

Tabell «M1: Medfødte misdannelser»

Tabell «M1: Medfødte misdannelser» gir oversikt over medfødte misdannelser, ikke abortårsaker jfr. abortlovens § 2.3.c. Et foster kan ha én eller flere misdannelser.

Tall for Downs syndrom presenteres både separat og er inkludert i tallene for kromosomfeil.

Fødsler utenfor institusjon

MFR har foretatt en grundig gjennomgang av datamaterialet for alle fødsler som har vært meldt til å skje «Annet og ukjent sted» i 2016 og 2017. Gjennomgangen viste at en del av fødslene egentlig hadde foregått under transport. Årsaken til feilrapporteringen var en teknisk feil i fødejournalsystemene som brukes til å melde fødsler til MFR. Dataene har derfor blitt korrigert tilbake til 2006, da de første fødeinstitusjonene startet med elektronisk melding.

Terminmetode

Den nyeste versjonen av elektronisk fødselsmelding (versjon 1.1) gjør det mulig å melde terminmetode.

Dataomfang

Kvalitetssikringen av data for en årgang fullføres våren påfølgende år, med unntak av forhold rundt barnets og mors helse. Noen resultater fra tidligere publiserte data kan endre seg som følge av korrigeringer.

MFR Standardstatistikk

Standardstatistikk omfatter årlige data fordelt på bl.a.:

  • - Mors bosted (fylke)
  • - Fødestedstype (i og utenfor institusjon)


MFR Institusjonsstatistikk

Målgrupper

Den primære målgruppen for MFRs fødeinstitusjonsstatistikk er fødeinstitusjonene. Sekundær målgruppe er andre som arbeider innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp, nyfødtomsorg og helseforvaltning.

Statistikken kan også ha interesse for allmenheten.

Formål

Formålet med MFRs fødeinstitusjonsstatistikk er å bidra med tallgrunnlag til fødeinstitusjonenes evaluering av egen virksomhet og kvalitetsarbeidet innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtomsorg.

Statistikken må tolkes med varsomhet fordi forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan ha mange forklaringer.

God fødselshjelp

Norge har god svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtomsorg, og kan vise til gunstige resultater i internasjonale sammenligninger. Variasjonene i viktige resultater er ofte små mellom fødeinstitusjoner i Norge.

Les mer


Hjelp og veiledning

Hjelpetekster for de enkelte nettsider er tilgjengelig via menyvalg øverst til høyre. Du kan også benytte denne veiledningen for å gjøre deg kjent med systemet.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om statistikkbanken eller oppdager feil kan du melde fra til Folkehelseinstituttet.

NB: Om kartfunksjoner i Internet Explorer

Vi har observert at enkelte versjoner av Internet Explorer kan "henge" ved visning av kart (tilgjengelig i tabeller på fylkesnivå). Dette er oftest knyttet til "kompatibilitetsvisning" i Internet Explorer. For å skru av kompatibilitetsvisning, velg "Verktøy" i menyen, og fjern avmerking for kompatibilitetsvisning.

Copyright

Innhold og layout på disse nettsidene er opphavsrettlig beskyttet. Rettighetshavere er Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet gir tillatelse til at materiale på dette nettstedet (tekst, statistiske tabeller og figurer) fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden, Folkehelseinstituttet. Kildehenvisning benyttes til hver tabell og figur. Ved gjenbruk på internett anbefaler vi lenker, framfor å legge ut kopi av materialet. Vi tar ikke ansvar for feilbruk av statistikken.