M1: Medfødte misdannelser

Sammendrag

Registrerte med alle og utvalgte medfødte misdannelser.

Tabellen har alle registrerte (barn, spontanaborter og nemndbehandlete aborter) som enhet.

Tabellen gir oversikt over medfødte misdannelser, ikke abortårsaker jfr. abortlovens § 2.3.c. Et foster kan ha én eller flere misdannelser.

Tall for Downs syndrom presenteres både separat og er inkludert i tallene for kromosomfeil.

Full tittel

M1: Medfødte misdannelser

Undertittel

Registrerte med alle og utvalgte medfødte misdannelser

Identifikasjonsnummer

m1.medfodte.misdannelser

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-11-14

Notater

  1. Hjertefeil inkluderer ikke uskyldige hjertefeil som PDA eller pulmonalarteriestenose hvis barnet er født for tidlig, eller persisterende venstre vena cava superior.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.