F4a: Paritet

Sammendrag

Fødsler etter antall tidligere fødte og mors bosted. Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Full tittel

F4a: Paritet

Undertittel

Fødsler etter antall tidligere fødte og mors bosted

Identifikasjonsnummer

f4a.paritet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-11

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.