F2b-8: Dødfødte og perinatalt døde iht. WHO (fødte f.o.m. 1000 gram)¹

Sammendrag

Dødfødte og perinatalt døde¹ etter mors bosted. Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Full tittel

F2b-8: Dødfødte og perinatalt døde iht. WHO (fødte f.o.m. 1000 gram)¹

Undertittel

Dødfødte og perinatalt døde¹ etter mors bosted

Identifikasjonsnummer

f2b.8.perinatal.dodelighet.1000.who

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-21

Notater

  1. Blant fødte ≥ 1000 gram, sekundært ≥ 28 uker, tertiært ≥ 35 cm iht. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Svangerskapslengde er basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.
  2. Dødfødte og døde 0‑24 timer.
  3. Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.