F2b-6: Dødfødte og perinatalt døde iht. Euro-Peristat (fødte f.o.m. 22 uker)¹

Sammendrag

Dødfødte og perinatalt døde¹ etter mors bosted. Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Full tittel

F2b-6: Dødfødte og perinatalt døde iht. Euro-Peristat (fødte f.o.m. 22 uker)¹

Undertittel

Dødfødte og perinatalt døde¹ etter mors bosted

Identifikasjonsnummer

f2b.6.perinatal.dodelighet.22.ep

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-21

Notater

  1. Blant fødte ≥ 22 uker, sekundært ≥ 500 gram iht. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Euro-Peristat. Svangerskapslengde er basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.
  2. Dødfødte og døde 0‑24 timer.
  3. Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.