F2b-5: Dødfødte og perinatalt døde iht. MFR¹

Sammendrag

Dødfødte og perinatalt døde¹ etter mors bosted. Tabellen har avvikende definisjon for fødte (barn). Se fotnote 1.

Full tittel

F2b-5: Dødfødte og perinatalt døde iht. MFR¹

Undertittel

Dødfødte og perinatalt døde¹ etter mors bosted

Identifikasjonsnummer

f2b.5.perinatal.dodelighet.mfr

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-21

Notater

  1. Blant fødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker eller tildelt fødselsnummer iht. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Medisinsk fødselsregster (MFR). Svangerskapslengde er basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.
  2. Dødfødte og døde 0‑24 timer.
  3. Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.