F1b: Enkelt- og flerfødsler

Sammendrag

Fødsler etter pluralitet og mors bosted. Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Full tittel

F1b: Enkelt- og flerfødsler

Undertittel

Fødsler etter pluralitet og mors bosted

Identifikasjonsnummer

f1b.enkelt.flerfodsler

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-11

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.