F18a: Mors kroppsmasseindeks før svangerskapet

Sammendrag

Fødsler etter mors kroppsmasseindeks før svangerskapet og bosted.

Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Informasjon om kroppsmasseindeks:

Full tittel

F18a: Mors kroppsmasseindeks før svangerskapet

Undertittel

Fødsler etter mors kroppsmasseindeks før svangerskapet og bosted

Identifikasjonsnummer

f18a.mors.kmi.for.svangerskapet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-27

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.