F16a: Mors røykevaner i svangerskapet

Sammendrag

Mors røykevaner i svangerskapet etter bosted. Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Full tittel

F16a: Mors røykevaner i svangerskapet

Undertittel

Mors røykevaner i svangerskapet etter bosted

Identifikasjonsnummer

f16a.mors.roykevaner.i.svangerskapet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-11

Notater

  1. Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.