Is9: Mors fødeland

Sammendrag

. Kuben har fødte (barn) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Mors fødeland: Regioninndeling

Full tittel

Is9: Mors fødeland

Identifikasjonsnummer

is9.mors.fodeland

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-28

Notater

  1. Blant fødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker eller tildelt fødselsnummer iht. definisjon av perinatal dødelighet gitt av Medisinsk fødselsregster (MFR). Svangerskapslengde er basert på ultralydundersøkelse. Hvis denne mangler, brukes dato for siste menstruasjon.
  2. 0 dager t.o.m. utgangen av 27. dag.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.