Is8: Mors kroppsmasseindeks¹

Sammendrag

Innmeldingsgrad av mors kroppsmasseindeks. Kuben har elektronisk meldte fødsler (svangerskap) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is8: Mors kroppsmasseindeks¹

Undertittel

Innmeldingsgrad av mors kroppsmasseindeks

Identifikasjonsnummer

is8.mors.kmi

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-28

Notater

  1. Ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.