Is7: Mors røykevaner i svangerskapet¹

Sammendrag

. Kuben har fødsler (svangerskap) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is7: Mors røykevaner i svangerskapet¹

Identifikasjonsnummer

is7.mors.roykevaner.i.svangerskapet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-14

Notater

  1. Antall og andel i prosent av alle med røykeopplysning ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.