Is6: Lav Apgar score, prematur fødsel, overflyttet barneavdeling og lav fødselsvekt¹

Sammendrag

. Kuben har fødte (barn) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is6: Lav Apgar score, prematur fødsel, overflyttet barneavdeling og lav fødselsvekt¹

Identifikasjonsnummer

is6.lav.apgar.prematur.fodsel.overflyttet.barneavdeling.lav.fodselsvekt

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-14

Notater

  1. Ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.