Is4a: Inngrep under fødselen¹

Sammendrag

. Kuben har fødsler (svangerskap) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is4a: Inngrep under fødselen¹

Identifikasjonsnummer

is4a.inngrep.under.fodselen

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-05-29

Notater

  1. Ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.