Is3: Sykdom hos mor, komplikasjoner, tiltak og analgesi¹

Sammendrag

. Kuben har fødsler (svangerskap) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is3: Sykdom hos mor, komplikasjoner, tiltak og analgesi¹

Identifikasjonsnummer

is3.sykdom.mor.komplikasjoner.tiltak.analgesi

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-14

Notater

  1. Ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år.
  2. Preeklampsi lett, alvorlig eller før 34.uke.
  3. I svangerskapet, under fødselen eller post partum.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.