Is11: Terminmetode¹

Sammendrag

. Kuben har elektronisk (f.o.m. versjon 1.1) meldte fødsler (svangerskap) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is11: Terminmetode¹

Identifikasjonsnummer

is11.terminmetode

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-08-17

Notater

  1. Ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.