Is10: Mors ligge­tid etter fødselen¹

Sammendrag

. Kuben har fødsler (svangerskap) som enhet iht. MFRs kriterier: Alle levendefødte, samt dødfødte ≥ 500 gram eller ≥ 22 uker.

Full tittel

Is10: Mors ligge­tid etter fødselen¹

Identifikasjonsnummer

is10.mors.liggetid.etter.fodselen

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2019-06-27

Notater

  1. Ved institusjoner med ≥ 20 fødsler per år
  2. Mors liggetid etter fødselen (i hele døgn) = mors utskrivingsdato - barnets fødselsdato
  3. Gjennomsnitt og standardavvik publiseres ikke for institusjoner med ≤ 9 fødsler med oppgitt ligge­tid

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.