F2c: Spedbarnsdødelighet

Sammendrag

Spedbarnsdødelighet etter mors bosted. Tabellen har fødte (barn) som enhet.

Full tittel

F2c: Spedbarnsdødelighet

Undertittel

Spedbarnsdødelighet etter mors bosted

Identifikasjonsnummer

f2c.spedbarnsdodelighet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-06-27

Notater

  1. 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.
  2. 0 dager t.o.m. utgangen av 27. dag.
  3. 0 dager til 1 år.
  4. Nyeste årgang mangler tall fordi døde 28 dager til 1 år krever 1 års oppfølgingstid.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.