F16c: Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder

Sammendrag

Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder og bosted. Tabellen har fødsler (svangerskap) som enhet.

Full tittel

F16c: Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder

Undertittel

Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder og bosted

Identifikasjonsnummer

f16c.mors.roykevaner.svangerskapets.slutt.etter.alder

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato

2018-05-11

Notater

  1. Antall og andel røykere i prosent av alle med røykeopplysning.
  2. Antall og andel røykere i prosent av alle med røykeopplysning i hver alderskategori.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.