Prosedyrer

Sammendrag

Dimensjoner

Behandlingsår
Basert på episodeutdato
Bosted
Basert på bostedskommune fra Folkeregisteret 01.07. i episodeåret
Kjønn
Hentet fra Folkeregisteret, sekundært fra NPR
Alder
Alder = 01.07. i episodeåret minus fødselsdato

Måltall

Pasienter som har minst ett opphold med minst én kvalifiserende kode i spesialisthelsetjenesten (både sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner). Én pasient kan ha én eller flere kvalifiserende koder og inngå i ett eller flere måltall.

Hjerteklaffoperasjoner
Prosedyrekoder (NCSP og NCRP): FGA00-FGA99, FGB00-FGB99, FGC00-FGC99, FGD00-FGD99, FGE00-FGE99, FGW00-FGW99, FJE00-FJE99, FJF00-FJF99, FJW00-FJW99,
FKA00-FKA99, FKB00-FKB99, FKC00-FKC99, FKD00-FKD99, FKW00-FKW99, FMA00-FMA99, FMB00-FMB99, FMC00-FMC99, FMD00-FMD99, FMW00-FMW99,
FJK12A, FJP42A, FKK72A, FKP32A, FMK12A, FMK14A, FMP32A
Implantasjon eller bytte av implantable cardioverter defibrillator (ICD)
Prosedyrekoder (NCMP, NCSP og NCRP): FPG30, FPG33, FPG36, FPG40, FPG96, FPGC10, FPK30A, FPK33A, FPK36A, FPK40A
Implantasjon eller bytte av pacemaker
Prosedyrekoder (NCMP, NCSP og NCRP): FPE00, FPE10, FPE20, FPE26, FPE30, FPE40, FPE96, FPGC05, FPK10A, FPK13A, FPK16A, FPK20A, FPK23A, FPK60A, FPK96A
Kargirurgiske inngrep på arteria carotis
Prosedyrekoder (NCSP og NCRP): PAF20, PAF21, PAH20, PAH21, PAN20, PAN21, PAP20, PAP21, PAQ20, PAQ21, PAP20B, PAP21B, PAQ20B, PAQ21B
Koronar angiografi
Prosedyrekoder (NCMP og NCRP): FYDB11, FYDB12, FYDB13, FYDB14, SFN0CB, SFN0DB, SFY0BB, SFY0EB, SXF0BB, SXF0CB, SXF0DB, SXF0EB
Koronar bypasskirurgi
Prosedyrekoder (NCSP): FNA00-FNA99, FNB00-FNB99, FNC00-FNC99, FND00-FND99, FNE00-FNE99
Perkutan koronar intervensjon (PCI)
Prosedyrekoder (NCMP, NCSP og NCRP): FNG02, FNG05, FNOB00, FNO10A, FNP02B, FNP12B, FNQ05B, FNQ12B
Kirurgisk implantasjon av aortaklaffeprotese (SAVR)
Prosedyrekoder (NCSP): FMD00, FMD10, FMD20
Perkutan transluminal/transapikal implantasjon av biologisk aortaklaffeprotese (TAVR)
Prosedyrekoder (NCSP og NCRP): FMD12, FMD13, FMK12A, FMK14A

Full tittel

Prosedyrer

Undertittel

Antall pasienter

Identifikasjonsnummer

hkr.8.prosedyrer

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret

Produksjonsdato

2013-09-26

Datakilder

Dataene kommer fra Norsk pasientregister (NPR) og Det sentrale folkeregister (DSF), og omfatter alle pasienter som har en hjerte- og karrelatert diagnosekode med opphold i spesialisthelsetjenesten (polikliniske konsultasjoner, dagopphold og døgnopphold). Konsultasjoner hos avtalespesialister er ikke inkludert.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.