Diagnoser (hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer, brystsmerter, TIA og hjertesvikt)

Sammendrag

Dimensjoner

Behandlingsår
Basert på episodeutdato
Bosted
Basert på bostedskommune fra Folkeregisteret 01.07. i episodeåret
Kjønn
Hentet fra Folkeregisteret, sekundært fra NPR
Alder
Alder = 01.07. i episodeåret minus fødselsdato
Diagnose
Pasienter med hoveddiagnose og kun bidiagnose

Måltall

Pasienter som har minst ett opphold med minst én kvalifiserende kode i spesialisthelsetjenesten (både sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner). Én pasient kan ha én eller flere kvalifiserende koder og inngå i ett eller flere måltall.

Akutt hjerneslag
Diagnosekoder (ICD-10): I61, I63, I64
Akutt hjerteinfarkt
Diagnosekoder (ICD-10): I21, I22
Atrieflimmer og atrieflutter
Diagnosekoder (ICD-10): I48
Brystsmerter
Diagnosekoder (ICD-10): R07
Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA)
Diagnosekoder (ICD-10): G45
Hjertesvikt
Diagnosekoder (ICD-10): I11.0, I13.0, I13.2, I42.0, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I50.0, I50.1, I50.9

Full tittel

Diagnoser (hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer, brystsmerter, TIA og hjertesvikt)

Undertittel

Antall pasienter

Identifikasjonsnummer

hkr.9.diagnoser

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret

Produksjonsdato

2013-09-26

Datakilder

Dataene kommer fra Norsk pasientregister (NPR) og Det sentrale folkeregister (DSF), og omfatter alle pasienter som har en hjerte- og karrelatert diagnosekode med opphold i spesialisthelsetjenesten (polikliniske konsultasjoner, dagopphold og døgnopphold). Konsultasjoner hos avtalespesialister er ikke inkludert.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.