Akutt hjerneslag fordelt på hjerneblødning og hjerneinfarkt

Sammendrag

Dimensjoner

Behandlingsår
Basert på episodeutdato
Bosted
Basert på bostedskommune fra Folkeregisteret 01.07. i episodeåret
Kjønn
Hentet fra Folkeregisteret, sekundært fra NPR
Alder
Alder = 01.07. i episodeåret minus fødselsdato
Diagnose
Pasienter med hoveddiagnose og kun bidiagnose

Måltall

Pasienter som har minst ett opphold med minst én kvalifiserende kode i spesialisthelsetjenesten (både sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner). Én pasient kan ha én eller flere kvalifiserende koder og inngå i ett eller flere måltall.

Akutt hjerneslag
Diagnosekoder (ICD-10): I610, I611, I612, I613, I614, I615, I616, I618, I619, I630, I631, I632, I633, I634, I635, I636, I638, I639, I64
Hjerneblødning
Diagnosekoder (ICD-10): I610, I611, I612, I613, I614, I615, I616, I618, I619
Hjerneinfarkt
Diagnosekoder (ICD-10): I630, I631, I632, I633, I634, I635, I636, I638, I639
Uspesifisert hjerneslag
Diagnosekode (ICD-10): I64

Full tittel

Akutt hjerneslag fordelt på hjerneblødning og hjerneinfarkt

Undertittel

Antall pasienter

Identifikasjonsnummer

hkr.4.akutt.hjerneslag

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret

Produksjonsdato

2013-09-26

Datakilder

Dataene kommer fra Norsk pasientregister (NPR) og Det sentrale folkeregister (DSF), og omfatter alle pasienter som har en hjerte- og karrelatert diagnosekode med opphold i spesialisthelsetjenesten (polikliniske konsultasjoner, dagopphold og døgnopphold). Konsultasjoner hos avtalespesialister er ikke inkludert.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.