D6: Dødsfall av svulster etter kjønn, alder og dødsårsak

Sammendrag

Dødsfall som følge av svulster. Antall døde per år.

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Dødsfall av svulster i altC00-D48
Ondartede svulster (kreft)C00-C97
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelgC00-C14
Ondartet svulst i spiserørC15
Ondartet svulst i magesekkC16
Ondartet svulst i tynntarmC17
Ondartet svulst i tykktarmC18-C19
Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanalC20-C21
Ondartet svulst i lever og intrahepatiske gallegangerC22
Ondartet svulst i galleblære og andre deler av galleveierC23-C24
Ondartet svulst i bukspyttkjertelC25
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer og bukregion, andreC26, C76.2
Ondartet svulst i nesehule, mellomøre, indre øre og i bihulerC30-C31
Ondartet svulst i strupe, luftrør, bronkie og lungeC32-C34
Ondartet svulst i knokler og leddbruskC40-C41
Malignt melanom i hudC43
Andre ondartede svulster i hudC44
Ondartet svulst i bindevev og bløtvevC46, C49
Ondartet svulst i brystC50
Ondartet svulst i livmorhalsC53
Ondartet svulst i andre deler av livmorenC54-C55
Ondartet svulst i eggstokkC56
Ondartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganerC51-C52, C57-C58
Ondartet svulst i penisC60
Ondartet svulst i blærehalskjertelC61
Ondartet svulst i testikkelC62
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganerC63
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekkenC64
Ondartet svulst i nyrebekken og urinlederC65-C66
Ondartet svulst i urinblæreC67
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganerC68
Ondartet svulst i øye og øyets adneksstrukturerC69
Ondartet svulst i hjerneC71
Ondartet svulst i andre deler av sentralnervesystemetC70, C72
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelC73
Ondartet svulst i binyreC74
Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturerC75
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vevC81-C96
Andre ondartede svulsterC37-C39, C45, C47-C48, C76.0-C76.1, C76.3-C76.8, C77-C80, C97
In situ-svulsterD00-D09
Godartede svulsterD10-D36
Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensialD37-D48
Svulster omfattes av hovedkapittel II i ICD-10.

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

Tidsperioder

1996-2018

Kjønn

Menn, kvinner

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre, under 1 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90-94 år, 95 år og eldre

Geografisk nivå

Hele landet

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D6: Dødsfall av svulster etter kjønn, alder og dødsårsak

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med kjønn eller aldersgruppe. I tillegg vises ikke tall som kan brukes til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

d6-svulster

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-11-07

Univers

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.