D5: Dødsfall av hjerte-karsykdommer etter kjønn, alder og dødsårsak

Sammendrag

Dødsfall som følge av hjerte- karsykdommer. Antall døde per år.

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Alle hjerte-karsykdommerI00-I99
Akutt reumatisk feber og kroniske reumatiske hjertesykdommerI00-I09
HypertensjonI10-I15
Akutt hjerteinfarktI21-I22
Andre iskemiske hjertesykdommerI20, I23-I25
LungeemboliI26
Andre pulmonale hjertesykdommer og andre sykdommer i lungekarI27-I28
Andre typer hjertesykdommerI30-I42
Hjerteblokksykdommer og andre ledningsforstyrrelserI44-I49
Hjertesvikt (og komplikasjoner) og dårlig definerte beskrivelser av hjertesykdomI50-I51
Hjerneblødning, hjerneinfarkt og hjerneslagI6I, I63, I64
Andre karsykdommer i hjernenI60, I62, I65-I69
AteroskleroseI70
Aortaaneurisme, aortadisseksjon og annet aneurismeI71-I72
Andre sykdommer i arterier, atrioler og kapillærerI73-I79
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganeneI80-I99
Hjerte-karsykdommer omfattes av hovedkapittel IX i ICD-10.

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

Tidsperioder

1996-2018

Kjønn

Menn, kvinner

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre, under 1 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90-94 år, 95 år og eldre

Geografisk nivå

Hele landet

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D5: Dødsfall av hjerte-karsykdommer etter kjønn, alder og dødsårsak

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med kjønn eller aldersgruppe. I tillegg vises ikke tall som kan brukes til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

d5-hjertekar

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-10-16

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.