D4: Dødsfall etter måned og dødsårsak

Sammendrag

Dødsårsaker i henhold til europeisk kortliste (COD SL-2012). Antall døde per år.

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Alle dødsfall
Alle dødsfall av sykdommerA00-R99
Infeksiøse, inkludert parasittære sykdommerA00-B99
TuberkuloseA15-A19, B90
AIDS og HIV-infeksjonB20-B24
Akutt hepatitt og kronisk virushepatittB15-B19, B94.2
Andre infeksiøse og parasittære sykdommerA00-A14, A20-B14, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B94.9, B99
SvulsterC00-D48
Ondartede svulster (kreft)C00-C97
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelgC00-C14
Ondartet svulst i spiserørC15
Ondartet svulst i magesekkC16
Ondartet svulst i tykktarm, endetarm og endetarmsåpningC18-C21
Ondartet svulst i lever og intrahepatiske gallegangerC22
Ondartet svulst i bukspyttkjertelC25
Ondartet svulst i strupeC32
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lungeC33-C34
Ondartet melanom i hudC43
Ondartet svulst i brystC50
Ondartet svulst i livmorhalsC53
Ondartet svulst i andre deler av livmorenC54-C55
Ondartet svulst i eggstokkC56
Ondartet svulst i blærehalskjertelC61
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekkenC64
Ondartet svulst i urinblæreC67
Ondartet svulst i hjerne og sentralnervesystemetC70-C72
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelenC73
Hodgkins sykdom og andre ondartede lymfomerC81-C86
LeukemiC91-C95
Andre ondartede sykdommer i lymfatisk og bloddannende vevC88, C90, C96
Andre ondartede svulsterC17, C23-C24, C26, C30-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97
Godartede svulster og svulster med ukjent malignitetspotensialeD00-D48
Sykdommer i blodet og de bloddannende organer samt forstyrrelser i immunsystemetD50-D89
Indresekretoriske sykdommer og ernærings/stoffskiftesykdommerE00-E89
DiabetesE10-E14
Andre indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommerE00-E07, E15-E89
Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelserF01-F99
DemensF01, F03
Alkoholbetingede psykoser/kronisk alkoholmisbrukF10
Psykoaktive stoffer eller medikamenter (unntatt overdoser)F11-F16, F18-F19
Andre psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelserF04-F09, F17, F20-F99
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganeneG00-H95
Parkinsons sykdomG20
Alzheimers sykdomG30
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganeneG00-G12, G14, G21-G25, G31-H95
Sykdommer i sirkulasjonsorganeneI00-I99
Iskemisk hjertesykdomI20-I25
Akutt hjerteinfarktI21-I22
Annen iskemisk hjertesykdomI20, I23-I25
Andre hjertesykdommer, unntatt reumatisk hjertesykdom og reumatisk hjerteklaffsykdomI30-I51
Karsykdommer i hjernenI60-I69
Andre hjerte-karsykdommerI00-I15, I26-I28, I70-I99
Sykdommer i åndedrettsorganeneJ00-J99
InfluensaJ09-J11
LungebetennelseJ12-J18
Kroniske sykdommer i nedre luftveierJ40-J47
AstmaJ45-J46
Andre kroniske sykdommer i nedre luftveierJ40-J44, J47
Andre sykdommer i åndedrettsorganeneJ00-J06, J20-J39, J60-J99
Sykdommer i fordøyelsesorganeneK00-K92
Magesår, sår i tolvfingertarm og jejunumK25-K28
Kronisk leversykdomK70, K73-K74
Andre sykdommer i fordøyelsesorganeneK00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92
Sykdommer i hud og underhudL00-L99
Sykdommer i skjelett, muskler og bindevevM00-M99
Leddgikt og artroseM05-M06, M15-M19
Andre sykdommer i skjelett, muskler og bindevevM00-M02, M08-M13, M20-M99
Sykdommer i urin- og kjønnsorganerN00-N99
Sykdommer i nyre og urinlederN00-N29
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganerN30-N99
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselO00-O99
Visse tilstander som oppstår i perinatalperiodenP00-P96
Medfødte misdannelserQ00-Q99
Symptomer og ubestemte tilstanderR00-R99
Plutselig uventet spedbarnsdødR95
Ukjente og uspesifiserte årsakerR96-R99
Andre symptomer og ubestemte tilstanderR00-R94
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall)V01-Y89
UlykkerV01-X59, Y85-Y86
TransportulykkerV01-V99, Y85
FallulykkerW00-W19
DrukningsulykkerW65-W74
Forgiftningsulykker, inkl. overdosedødsfallX40-X49
Andre ulykkerW20-W64, W75-X39, X50-X59, Y86
Selvmord og villet egenskadeX60-X84, Y87.0
DrapX85-Y09, Y87.1
Skade, uvisst påført med hensiktY10-Y34, Y87.2
Andre skader og forgiftningerY36-Y84, Y88-Y89
Ukjent/mangler informasjonIngen kode registrert

Det er viktig å være klar over at det er flere nivåer i inndelingen, slik at noen grupper er undergrupper av andre. For eksempel er tykktarmkreft (C18) en undergruppe av ondartede svulster, som igjen er en undergruppe av svulster i hovedgruppen sykdommer.

Fra årgangen 2015 (publisert 2.11.2016) er tabellen utvidet tilbake til 1951. I den forbindelse er det laget en intern omkoding fra ICD-6 og ICD-7 til europeisk kortliste.

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

I enkelte tilfeller mottar Folkehelseinstituttet ikke dødsmeldinger. Informasjon om personer der dødsmelding ikke foreligger, hentes fra Folkeregisteret. For disse finnes det kun opplysninger om kjønn, alder og bosted, ikke dødsårsak. I forbindelse med publiseringen av 2017-årgangen, har man endret metodikken for håndtering av dødsfall som ikke er meldt til Dødsårsaksregisteret samt hvordan man kalkulerer om den avdøde var bosatt i Norge på dødstidspunktet. Dette medfører noen endringer bakover i tid. Av de 894 dødsfallene som mangler dødsmelding i 2018, har 518 skjedd i utlandet.

Statistisk analyse

Følgende utgaver av ICD-klassifikasjonen er brukt: 1951-1957: ICD-6, 1958-1968: ICD-7, 1969-1985: ICD-8, 1986-1995: ICD-9, og fra og med 1996: ICD-10.

Før 2003 ble alle akutte forgiftningsdødsfall hos misbrukere kodet med ICD-10-kode F10-19 med fjerdesiffer 0 (kapittel for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser). Forgiftningsdødsfall der den avdøde ikke var kjent som misbruker, ble kodet som ulykke med ICD-kode X40-X49. Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall flyttet til kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) fra og med årgang 2003. Denne endringen gir betydelige utslag i statistikken, det vil si flere forgiftningsdødsfall i kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftningsdødsfall i kapitlet for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).

Fra 2003 var det også en endring for enkelte tilstander om når de skulle betraktes som årsak til en annen tilstand og dermed som den underliggende dødsårsaken. En viktig konsekvens er at det ble flere dødsfall med demens og færre med lungebetennelse som underliggende dødsårsak.

Lårhalsbrudd er fra årgang 2005 kodet som uspesifisert ulykke, fraktur (ICD-10 X59.0) dersom ikke annet er angitt på dødsmeldingen. Tidligere ble de kodet som uspesifisert fall (ICD-10 W19). Dette har medført en nedgang i antall registrerte fallulykker og en stigning i antall uspesifiserte ulykker fra 2005. For årgang 2015 og 2016 ble det sendt ut vesentlig flere brev med spørsmål om omstendighetene ved uspesifisert ulykke. Dette førte til at antall registrerte uspesifiserte ulykker har gått betydelig ned og antall registrerte fallulykker økte tilsvarende. For årgang 2017 ble ikke dette gjort i samme grad, og det er hovedårsaken til at antall uspesifiserte ulykker har økt mens antall fallulykker er redusert tilsvarende.

Dødsårsakskodene er omkodet fra ICD-6 (1951-1957), ICD-7 (1958-1968), ICD-8 (1969-1985), ICD-9 (1986-1995) og ICD-10 (fra og med 1996) til koder basert på europeisk kortliste. Tall fra før 1996 kan avvike fra tidligere publiserte tall pga revisjon av klassifikasjonssystemet. Tall fra før 1989 kan i tillegg avvike noe fra tidligere publiserte tall pga ajourføring av eldre datafiler.

Tidsperioder

1951-2018

Kjønn

Begge kjønn

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre

Geografisk nivå

Hele landet

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Referanse

Definisjon av europeisk kortliste for dødsårsaker (COD SL-2012): http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=COD_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Full tittel

D4: Dødsfall etter måned og dødsårsak

Undertittel

Antall døde

Identifikasjonsnummer

d4-mnd

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-10-16

Univers

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.