A7: Nemndbehandla svangerskapsavbrot fordelt på vedtaksgrunnlag

Sammendrag

Begjæring om svangerskapsavbrot etter utgangen av 12. svangerskapveke vert behandla i nemnd; først ei primærnemnd, og dersom den gir avslag, skal primærnemnda straks sende vedtaket og dokumenta i saka til ei sentral klagenemnd, jf. abortlova § 8.
Abortlovas § 2, tredje ledd indikerer grunnlag for innvilging av abort etter 12. svangerskapsveke.

Etter utgangen av tolvte svangerskapsveke kan svangerskapsavbrot skje når:

a)svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;
b)svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;
c)det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;
d)hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller
e)hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.

Fleire ledd kan inngå i grunnlag for vedtak. I tabellen angir bokstavane kva ledd A-E som ligg til grunn for nemndbehandlinga. Ledd D-E er gruppert under "Anna".

Full tittel

A7: Nemndbehandla svangerskapsavbrot fordelt på vedtaksgrunnlag

Undertittel

Indikasjon i abortlova § 2, tredje ledd

Identifikasjonsnummer

a7

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Abortregisteret

Produksjonsdato

2015-03-19

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.