A6: Begjæringar om nemndbehandla svangerskapsavbrot

Sammendrag

Begjæring om svangerskapsavbrot etter utgangen av 12. svangerskapveke vert behandla i nemnd; først ei primærnemnd, og dersom den gir avslag, skal primærnemnda straks sende vedtaket og dokumenta i saka til ei sentral klagenemnd, jf. abortlova § 8.
"Manglar" kan til dømes vera at kvinna har trekt begjæringa eller ikkje møtt i nemnd.

Full tittel

A6: Begjæringar om nemndbehandla svangerskapsavbrot

Undertittel

Antall og andelar

Identifikasjonsnummer

a6

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Abortregisteret

Produksjonsdato

2015-03-19

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.