A5: Nemndbehandla svangerskapsavbrot fordelt på fylke

Sammendrag

Svangerskapsavbrot etter 12. svangerskapsveke vert behandla i abortnemnd, og vert vurdert i samsvar med abortlova § 2, tredje ledd.
"Anna/ukjend" inkluderer m.a. Svalbard og kvinner busett utanfor Noreg.

Full tittel

A5: Nemndbehandla svangerskapsavbrot fordelt på fylke

Undertittel

Antall og andelar

Identifikasjonsnummer

a5

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Abortregisteret

Produksjonsdato

2015-03-19

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.