A2: Svangerskapsavbrot fordelt på fylke og alder

Sammendrag

Utførte svangerskapsavbrot per 1000 innbyggarar (kvinner 15-49 år). Avbrot for kvinner under 15 år og over 49 år inngår i tellar, ikkje i nemnar.
"Anna/ukjend" inkluderer m.a. Svalbard og kvinner busett utanfor Noreg.

Full tittel

A2: Svangerskapsavbrot fordelt på fylke og alder

Undertittel

Antall og andelar

Identifikasjonsnummer

a2

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Abortregisteret FHI

Produksjonsdato

2015-02-26

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.