A1: Svangerskapsavbrot: Antall begjæringar og utførte avbrot

Sammendrag

Begjæringar om svangerskapsavbrot fordelt på type begjæring, utførtstatus og svangerskapslengde.

Full tittel

A1: Svangerskapsavbrot: Antall begjæringar og utførte avbrot

Undertittel

Antall og andelar

Identifikasjonsnummer

a1

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet, Abortregisteret FHI

Produksjonsdato

2015-02-26

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.